Agroekonomika 85 mala  Agroekonomika 84 naslovna mala  Agroekonomika 83 naslovna mala  Agroekonomika 82 mala
 Agroekonomika 81 mala
 Agroekonomika 80 mala  Agroekonomika 79 mala  Agroekonomika 78 mala
 Agroekonomika 77 mala Agroekonomika 76 mala  Agroekonomika 75 mala  Agroekonomika 74 mala

 

 Agroekonomika 73-mala  Agroekonomika72-mala  A71  A70
A69 A68 A67 A66
A63-64 A61-62 A59-60